Ketterä tapa aloittaa kasvu ja kehittäminen -Innovaatioseteli

Kenelle?

TEKESin innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa (yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta) harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Mitä?

TEKESin innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv).

Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkia palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista

Mihin?

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

 • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatioprojektien valmistelu
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Innovaatiosetelipalvelumme

1. Yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen rahoitus

 • kasvua ja kansainvälistymistä tukeva rahoitus, rahoitusanalyysit
 • rahoitushakemusten valmistelu: 
  • ELY, yrityksen kehittämisavustus
  • TEKES, kehittämishankerahoitus
  • Finnvera
  • maaseutuohjelma
  • rakennerahasto-ohjelma
  • Horisontti 2020 pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus
  • COSME-ohjelma

2. Innovaatioprojektien suunnittelu

 • projektisuunnittelu
 • rahoitushakemusten valmistelu:
  • TEKES, kehittämishankerahoitus
  • Finnvera
  • maaseutuohjelma
  • rakennerahasto-ohjelma
  • Horisontti 2020 pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus
  • COSME-ohjelma

3. Yrityksen kasvu ja kansainvälistymisvalmiuksien auditointi

 • Selvitetään yrityksen kasvuun / kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät mahdollisuudet ja riskit sekä avainpäättäjien näkemykset.
 • Tehdään kehittämiskohteista realistinen toimintasuunnitelma.

4. Tuki YK:n ja kansainvälisten järjestöjen tarjouskilpailuihin osallistumiseen

Onko yrityksenne kiinnostunut pääsemään mukaan kehitysrahoittajien hankintoihin? (Kansainvälisten kehityspankkien (Maailmanpankki, Aasian kehityspankki, Afrikan kehityspankki, Latinalaisen Amerikan kehityspankki), YK-järjestöjen, muiden kv. järjestöjen sekä Euroopan unionin hankinnat muodostavat yhteensä noin 100 miljardin dollarin globaalit kehitysrahoitusmarkkinat. Näillä markkinoilla on erityyppisiä rahoitusmahdollisuuksia yksityisen sektorin toimijoille. Hankinnat vaihtelevat erittäin suurista infrastruktuuriurakoista yksittäisen konsultin toimeksiantoihin. Kysyntää on hyville ja luotettaville urakoitsijoille, laitetoimittajille sekä suunnittelu- ja palveluntarjoajille.

 • yrityksen perustietojen vieminen tarjousportaaleihin
 • soveltuvien tarjouspyyntöjen tunnistaminen
 • tarjousprosessin läpikäyminen
 • tarjousvalmistelun tuki

Suosittele meitä/Recommend us

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!