Koulutusviennin tukipalvelut

Koulutusosaamisen vientipalvelumme tähtäävät koulutusosaamisviennin liiketoiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen.

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Suunnittelemme ja sovimme yhdessä asiakkaamme tarpeisiin tarkoituksenmukaisimman koulutusosaamisviennin käynnistämispaketin.

Taustalla vahva suomalaisen koulutuksen, kotimaisten koulutusmarkkinoiden ja kansainvälisen koulutusosaamisvientimarkkinan tuntemus

Kokonaisvaltainen kumppanuus

 • tuki viennin strategian laadintaan
 • rahoitusmahdollisuuksien kartoitus kotimaassa ja kohdemaassa
 • rahoitushakemusten kirjoittaminen
 • vientimahdollisuuksien kartoitus
 • markkinatutkimukset
 • asiakkaiden tunnistaminen (julkiset ja yksityiset ostajat)
 • vientitarjousten tekeminen
 • vientiedustajan tai agentin järjestäminen kohdemaasta
 • tarvittaessa palvelutuotannon yhteistyökumppanin etsiminen kohdemaassa

Asiakirjat ja markkinointiaineistot

 • asiantuntijoiden CV-muokkaus
 • keskeisten referenssien kuvaaminen
 • esitteiden ja Internet-sivujen kääntäminen
 • esitemateriaalin muokkaus vientimaan edellytysten mukaiseksi
 • digitaalinen markkinointi

Yhteistyökumppanien hakeminen

 • edustaja, paikallinen kumppani tai jälleenmyyjä kohdemarkkinassa
 • tuotannollinen yhteistyökumppani

Vientikaupan käynnistäminen ja hoitaminen

Yksittäisten toimeksiantojen lisäksi vaihtoehdot voivat sisältää pitempiaikaista sopimuspohjaista yhteistyötä.

Suosittele meitä/Recommend us

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!