Kehitystä rahoitukseen – rahoitusta kehitykseen

Koulutusviennin tukipalvelut

Koulutusosaamisen vientipalvelumme tähtäävät koulutusosaamisviennin liiketoiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen.

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Suunnittelemme ja sovimme yhdessä asiakkaamme tarpeisiin tarkoituksenmukaisimman koulutusosaamisviennin käynnistämispaketin.

Taustalla vahva suomalaisen koulutuksen, kotimaisten koulutusmarkkinoiden ja kansainvälisen koulutusosaamisvientimarkkinan tuntemus

Kokonaisvaltainen kumppanuus

 • tuki viennin strategian laadintaan
 • rahoitusmahdollisuuksien kartoitus kotimaassa ja kohdemaassa
 • rahoitushakemusten kirjoittaminen
 • vientimahdollisuuksien kartoitus
 • markkinatutkimukset
 • asiakkaiden tunnistaminen (julkiset ja yksityiset ostajat)
 • vientitarjousten tekeminen
 • vientiedustajan tai agentin järjestäminen kohdemaasta
 • tarvittaessa palvelutuotannon yhteistyökumppanin etsiminen kohdemaassa

Asiakirjat ja markkinointiaineistot

 • asiantuntijoiden CV-muokkaus
 • keskeisten referenssien kuvaaminen
 • esitteiden ja Internet-sivujen kääntäminen
 • esitemateriaalin muokkaus vientimaan edellytysten mukaiseksi
 • digitaalinen markkinointi

Yhteistyökumppanien hakeminen

 • edustaja, paikallinen kumppani tai jälleenmyyjä kohdemarkkinassa
 • tuotannollinen yhteistyökumppani

Vientikaupan käynnistäminen ja hoitaminen

Yksittäisten toimeksiantojen lisäksi vaihtoehdot voivat sisältää pitempiaikaista sopimuspohjaista yhteistyötä.

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

PDGE Project Developement Group Europe Oy
Bulevardi 7
00120 HELSINKI

Y-tunnus: 2234942-2
Puh: +358 50 3030 229

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

PDGE Project Developement Group Europe Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.