Kehitystä rahoitukseen – rahoitusta kehitykseen

EXPRESS RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI

Oletteko tunnistaneet investointi-tai kehittämistarpeen, johon tarvitsette rahoitusta? 

EXPRESS rahoitusmahdollisuuksien arviointi -  48 tunnin sisällä saatte rahoitusmahdollisuuksien tunnistamisen, käytettävyyden arvioinnin ja rahoitushakuihin valmistautumisen tueksi käyttöönne seuraavat:

- koonti tunnistetuista ja tarpeisiin aidosti soveltuvista kotimaisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.
- tunnistettujen rahoitusmahdollisuuksien pisteytys niiden käytettävyyden mukaisesti
- perustietot kuvattuna rahoitusmahdollisuuksittain
- rahoituksen muoto (laina, avustus, tuki)
- tiivistelmä rahoituksen ehdoista  
- rahoituksen haun vaativuuden arviointi
- arvio hakemuksen käsittelyajasta
- arvio hakemusten läpimenoprosentista

 

Palvelu käynnistyy keskustelulla, jossa kartoitetaan lähtötilanne ja rahoitustarpeet - varaa aika   asiantuntijan kalenterista    

Keskustelu ei vielä sido jatkotoimiin.
Tilauksen jälkeen työ käynnistyy välittömästi.

Palvelun hinta määrittyy alkukeskustelun jälkeen palvelun laajuuden mukaan:

 

S - 1000 €  rahoitustarve  projektille tai investoinnille, yksi sisältöalue
L - 5000 €   rahoitustarve projektille tai investoinneille, useampi sisältöalue
XL -10 000 €  laajat kehitysohjelmat ja investoinnit

 

 

 

 

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

PDGE Project Developement Group Europe Oy
Bulevardi 7
00120 HELSINKI

Y-tunnus: 2234942-2
Puh: +358 50 3030 229

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

PDGE Project Developement Group Europe Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.